Goed om weten

Interessante data/weetjes

Kamers in orde maken

Kamers kunnen in orde gemaakt worden op donderdag (29/08/2019)
en vrijdag (30/08/2019) van 8.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 17.00.
Eerste binnenkomen vanaf maandag 02/09/2019.
Oud en nieuw van harte welkom!!!

Vraag brochure internaat/peda

We zijn een modern en autonoom internaat/peda met jongens en meisjes van verscheidene scholen maar we zullen nooit vergeten waar onze roots liggen. Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719) Stichter van de Broeders van de Christelijke Scholen.

Vraag brochure internaat/peda

Custom Headline

Internaat/Peda De la Salle

Peda voor studenten secundair onderwijs

  • Internaat Gent - studeren
  • Leven en studeren als intern heeft heel wat mogelijkheden en voordelen. Niet alleen leert men er in groep te leven en met elkaar omgaan, doch het studeren op een kamer, is een echte hulp om de humaniora met succes te voltooien.
  • Internaat Gent - Ontspanning
  • Toch is een internaat meer. Sport en ontspanning zijn een integrerend deel, terwijl aan de christelijke opvoeding en verdieping niet wordt voorbijgegaan. Kortom op het internaat van “DE LA SALLE” benadert men de gehele mens en bouwt men mee aan zijn hoopvolle toekomst.
  • Peda voor secundair onderwijs (vanaf derde graad) in het centrum van Gent met kamers voorzien van internet.
  • Voor jongens en meisjes die onder begeleiding van een opvoeder reeds op zelfstandige basis kunnen studeren.