Peda De la salle

Voor jongens en meisjes secundair

Studentenkamers in het centrum van Gent

Goed om weten


  • Internaat Gent - Ontspanning

    Internaat Gent - binnenkomen op zondag

Enkele topics over onze peda

  • Voor secundaire studenten vanaf de derde graad wat de maaltijden betreft kan je in ons internaatsrestaurant kiezen tussen half of vol pension.
  • Het samenleven in groep vraagt om een aantal regels die u dient na te leven. Ook al zijn de regels minder streng dan op een internaat.
  • Pedastudenten leren als voorbereiding op het hoger onderwijs hun studietijd zelf in te delen.
  • Binnenkomen op zondagavond kan.Meer info is te verkrijgen op aanvraag.